Контакти

АВТОГАРА СОФИЯ ЮГ

РАБОТНО ВРЕМЕ
Всеки ден
OT 05:50 часа до 21:30 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАСАТА
Всеки ден
OT 07:30 часа до 19:30 часа

Адрес:
гр. СОФИЯ, ж.к. Изгрев бул."Драган Цанков" №23

Телефони
Мобилен : ..............
Стационарен : 02 / 8722345

Връзки с вътрешноградския транспорт за придвижване в рамките на града
до "АВТОГРА СОФИЯ ЮГ"

.Метростанция"Жолио Кюри"
.Автобусни линии : №413 и №67.